Hjem
Senter for internasjonal helse

Strengthening Health Systems and health care implementation through Network based graduate training and research education in Zambia

Hovedinnhold

Helsesystemer er avgjørende for å oppnå bærekraftige utviklingsmål. Dessverre representerer helsepersonellkrisen i Afrika sør for Sahara et stort hinder for å optimalisere systempotensialene, og økt kapasitet, kvalitet og ledelse gjennom høyere utdanning og forskning er satt som en viktig prioritering.

Prosjektet Strengthening Health Systems and health care implementation through Network based graduate training and research education in Zambia er et 5-årig samarbeidsprogram mellom den nye School of Public Health (SPH) ved University of Zambia og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Universitetene har samarbeidet gjennom 15 år og kan viser til gode akademiske prestasjoner.

Det overordnede målet med prosjektet er å styrke kvaliteten på høyere utdanning og forskning i partnerinstitusjonene gjennom gjensidig samhandling og studentmobilitet i pedagogisk utvikling og forskning.