Hjem
Senter for internasjonal helse
Forskningsprosjekt

Umbilical Cord Cleansing for the Prevention of Newborn Infections in Uganda

Hovedinnhold

Tre millioner nyfødte i verden dør årlig, og hele 98 prosent av disse finner sted i lav- og mellominntektsland (LMIC). En tredjedel av disse dødsfallene blant nyfødte i LMIC forårsakes av infeksjoner, og mange av disse starter med infeksjon i navlestumpen.

Det finnes flere mulige tiltak for å redusere forekomsten av slike infeksjoner, men effekten av disse tiltakene er uklare. Det mest lovende av disse tiltakene er bruk av klorhexidin for å vaske navlestumpen etter fødsel. Flere studier viser at gjentatt rengjøring med klorhexidine over en periode på syv dager, kan beskytte spedbarna mot en infeksjon i navlestumpen. Et slikt regime er krevende, og det er ønskelig å forenkle prosedyren for infeksjonsforebygging ved fødsel. En enklere metode vil være lettere å gjennomføre.

Så langt er det bare én studie som har undersøkt virkningen av å vaske navlestumpen med klorhexidine én enkelt gang rett etter fødsel. Denne studien ble utført i Asia og det finnes ingen lignende studier i Afrika eller andre steder i verden. Ettersom en enkelt rengjøring er mye lettere å gjennomføre enn gjentatt rengjøring over en periode på syv dager, er det svært viktig å undersøke virkningen av dette også i en afrikansk kontekst. Denne studien gjør nettopp dette.

Studien blir utført i et samarbeid mellom Makerere Universitet i Uganda og Universitetet i Bergen.

Studien startet med å rekruttere deltakere i begynnelsen av juli 2016. Deltakerne rekrutteres fra tre ulike helsestasjoner: Mukono health center IV, Kawaala health center III og Kitebi health center III. Så langt har 1840 babyer blitt rekruttert og nesten 8076 intervjuer i forbindelse med rekruttering og oppfølging har funnet sted. Studien ble offisielt åpnet av Ugandas statssekretær for primærhelsetjenesten som uttrykte at myndighetene i Uganda støtter studien.

Les mer og følg studien på Forskningsrådets sider.