Hjem
Senter for internasjonal helse
forskningsprosjekt

HMS på arbeidsplassen i lavinntektsland

Økonomisk vekst og nye næringer skaper nye muligheter, men også utfordringer. Arbeidsrelaterte sykdommer og skader øker.

Hovedinnhold

Prosjektet tar sikte på å bedre arbeidsforholdene, og redusere arbeidsskader og sykdommer, i Tanzania og Etiopia. Dette gjøres ved å utvikle høykvalitets utdanningsprogrammer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved universitetene Muhimbili Univesity of Health and Allied Sciences (MUHAS) i Tanzania og Addis Ababa University (AAU) i Etiopia.

Les mer på Norad sin prosjektside

Gratis nettkurs fra UiB: Occupational Health in Developing Countries 

Mer forskning fra Senter fra internasjonal helse, UiB