Hjem
Senter for internasjonal helse

100 år med lungehelse i Nord-Europa, Spania og Australia (RHINESSA)

RHINESSA er et internasjonalt forskingsprosjekt som tar for seg lungehelse gjennom hele livsløpet og på tvers av generasjoner.

Hovedinnhold

RHINESSA står for Respiratory Health In Nort​hern Europe, Switzerland, Spain and Australia.

Prosjektet har som mål å gi informasjon om årsakssammenheng og forebyggende faktorer for astma, allergier og lungerelaterte sykdommer gjennom tre generasjoner. RHINESSA vil dermed bidra til bedre klinisk styring og mer effektiv forebygging.

RHINESSA undersøker barn og foreldre til deltakere i to store internasjonale studier (RHINE og ECRHS). Studiene har fulgt deltakere i over 20 år og undersøkt hvordan lungehelse, allergier og assosierte sykdommmer har utviklet seg og endret seg over tid. RHINESSA gjennomføres i 7 land: Norge, Sverige, Danmark, Island, Estonia, Spania og Australia.

Les mer: 100 Years of Respiratory Health In Northern Europe, Spain and Australia