Hjem
Senter for internasjonal helse

HI-TRAIN: Better Health Information for better health care

Hovedinnhold

Prosjektet tar sikte på utvikle undervisning og forskning innen e-helse i Kenya og Uganda. For å produsere pålitelig og viktig informasjon og ny kunnskap om helsesituasjonen i disse landene, er utvikling av menneskelig kapasitet og forskning innenfor dette området avgjørende. Universitetet i Bergen samarbeider med Moi University i Kenya og Makere University i Uganda.

Hovedmål: Økt og hensiktsmessig bruk av helseinformasjonsteknologi for å forbedre helsevesenet i Øst-Afrika

Les mer her: HI-TRAIN: Better Health Information for better health care og følg prosjektet på Norad-siden: Better Health Information for better health care