Hjem
Senter for internasjonal helse
Research project

DATURA – Mot en mer effektiv behandling for pasienter med samtidig HIV- og tuberkuloseinfeksjon

Prosjektet skal vurdere om en høyintensiv tuberkulosebehandling kan øke overlevelsesraten hos pasienter med samtidig HIV- og TB-infeksjon, sammenlignet med et vanlig behandlingsforløp ved TB.

DATURA logo
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

DATURA er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt som er aktivt i fire land sør for Sahara, to land i Sørøst-Asia og ved to akademiske institusjoner i Europa. 

Prosjektet vil vurdere effekten av et modifisert behandlingsforløp for tuberkulosepasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar. 

DATURA er et akronym for "Determination of Adequate TUberculosis Regimen in Adults and Adolescents hospitalised with HIV-associated severe immune suppression".

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge, Frankrike, Zambia, Guinea, Kamerun, Uganda, Kambodsja og Vietnam. Det blir koordinert av forskningsteamet ved Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier i Frankrike. 

Prosjektet er finansiert av EDCPT - European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP).

DATURAs mål sammenfaller med FNs bærekraftsmål nummer 3, delmål 3.3, som er å utrydde AIDS og tuberkulose innen år 2030. 

Her kan du lese mer om prosjektet.