Hjem
Senter for internasjonal helse
Research | Tuberculosis Research Group

Tuberculosis forskningsgruppe

Tuberkulose (TB), en av de eldste kjente menneskelige sykdommene, er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykelighet og dødelighet globalt. Over 90% av tilfellene av tuberkulose forekommer i lav- og mellominntektsland som har skjøre helseinfrastrukturer og begrensede ressurser.

Tehmina Mustafa and colleagues Zanzibar lab
Foto/ill.:
Tehmina Mustafa

Hovedinnhold

Les mer på den engelske siden.