Hjem
Senter for internasjonal helse

MOOC'er fra SIH

Hovedinnhold

En MOOC - "Massive Open Online Course" er et gratis nettbasert fjernundervisningskurs. 

Senter for internasjonal helse tilbyr per i dag to kurs via MOOC-plattformen FutureLearn. Kursene er engelskspråklige.

Du kan lese mer og finne lenker til kursene våre på de engelske sidene.