Hjem
Senter for internasjonal helse

Studentintervju: Praksis, undervisning og fritid i India

Å få oppleve hvordan livssyn, kultur og ressurser påvirker medisinfaget utenfor Vest-Europa var noe av motivasjonen for medisinstudenten Lene da hun søkte på kurset Global Helse ved UiB. Her forteller hun litt om det hun opplevde i løpet av kurset.

Hovedinnhold

Lene studerer medisin i Bergen og reiste høsten 2010 til India på feltopphold sammen med de andre studentene på Global Helse-kurset. På forhånd regnet hun med å lære mye om globale helse-utfordringer, se en klinisk hverdag fjernt fra den vi har her i Norge og kanskje få noen nye perspektiver.

Medstudenter fra hele verden
-Kursdelen i Bergen overgikk alle forventninger! Lene forteller at forelesningene var spennende og varierte. De hadde undervisning om globale utfordringer både i mindre grupper og større forelesninger sammen med masterstudenter i Internasjonal helse fra andre deler av verden.  Masterstudentene var kunnskapsrike og hadde sett og opplevd mye, så faglig diskusjon og oppgaveløsning sammen med dem var lærerikt! Studiemiljøet var godt, foreleserne engasjerte og engasjementet hos studentene var også høyt.

Møtet med India
Førstemøte med India var spesielt, sier Lene, nye lyder, lukter og synsinntrykk – og spesielt trafikken hvor tuting erstatter blinklys! I India skal studenter vise lærerne respekt ved å møte i god tid til forelesningen og følge godt med, å tegne kruseduller i forelesningsnotatene var ikke populært. Lene forteller at de i tillegg til å være på CMC, også var med på mobile klinikker der helsesøstre gikk rundt på besøk til nybakte mødre. De fikk til og med observere ortopediske operasjoner på et sykehus så lite at barneavdelingen der besto av èn sykepleier.

Praksis og fritid
Lene forteller at mange av opplevelsene på sykehuset ga blandede følelser, det var veldig lærerikt men samtidig trist, fordi det ofte var skjebner langt mer dramatiske enn det man gjerne ser i Norge. Besøk ute i mobile klinikker var lettere å oppleve som udelt positivt, siden mange av de som kom til klinikken åpenbart aldri hadde fått hjelp dersom de hadde måttet reise hele den lange veien til byen.

De beste opplevelsene fra fritiden er nesten umulig å velge ut, mener Lene.De hadde blant annet en helgetur til Pondicherry, en by ved sørøstkysten av Tamil Nadu med tydelig preg av å ha vært en fransk koloni. Det var en avslappet atmosfære, hyggelige folk og byen hadde skikkelig særpreg!

Språk og andre utfordringer
På spørsmål om hvilke utfordringer hun møtte i India, nevner Lene språkproblematikken. Folk i Tamil Nadu er stolte over språket sitt, og ikke alle forsto noe særlig engelsk. En annen utfordring var møtet med leger som ikke riktig forsto hvorfor studentene var der, helt uten klinisk erfaring hjemmefra!

Mange gode opplevelser
Jeg vil på det sterkeste anbefale andre medisinstudenter å ta Global Helse-kurset, sier Lene. Det er et godt opplegg, bra satt sammen og veldig lærerikt! Hun poengterer at det er veldig nyttige erfaringer å ha med seg selv om veien videre ikke skulle innebære arbeid innen global helse. Jeg hadde mange gode opplevelser, og enda flere som i etterkant har blitt gode erfaringer, avslutter hun.

Lene skrev blogg underveis i oppholdet i India, den finner du her:
70 dager i India