Hjem

Senter for internasjonal helse

Kontakt

Leder, Senter for internasjonal helse: Bente E. Moen
Stedfortredende leder, Senter for internasjonal helse: Ingunn M. S. Engebretsen
Administrasjonssjef: Siri Smith
Studieleder (IGS): Edvin Schei
Forskningsleder (IGS): Ingvild Fossgard Sandøy

E-post: post@igs.uib.no

Telefon: 55 58 61 00 (til felles resepsjon i Kalfarveien 31) 

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Att: MED - Senter for internasjonal helse
Postboks 7804
N-5020 Bergen

 

Besøksadresse/leveringsadresse:

Jussbygg II, 2 et.
Jekteviksbakken 31
N-5006 Bergen
Norway

Jussbygg II ligger nedenfor Jussbygget (map from Google).