Hjem
Senter for internasjonal helse

Kontakt - SIH

Hovedinnhold

Leder, Senter for internasjonal helse: Bente E. Moen
Stedfortredende leder, Senter for internasjonal helse: Thorkild Tylleskär
Administrasjonssjef: Ingvild Strømsnes
Studieleder (IGS): Edvin Schei
Forskningsleder (IGS): Bjarne Robberstad

E-post: post@igs.uib.no

Telefon: 55 58 00 00 (til sentralbord UiB) 

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Att: MED - Senter for internasjonal helse
Postboks 7804
N-5020 Bergen
 

Besøksadresse/leveringsadresse:
Overlege Danielsens Hus,
Årstadveien 21
N-5009 Bergen
Norway

Kart