Hjem

CIPR - Centre for Integrated Petroleum Research

Hovedinnhold

Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) er det eneste norske senter for fremragende forskning (SFF) innenfor petroleumsforskning.

CIPR består av et internasjonalt forskningsmiljø med forskere og stipendiater (PhD) fra hele verden. Senteret veileder også mastergradsstudenter som studerer petroleumsteknologi ved Universitetet i Bergen.

Senteret sin styrke er å integrere de tradisjonelle forskningsdisiplinene i tverrfaglig sammarbeid og samtidig ha fokus på å kombinere teoretisk og eksperimentell forskning, for å:

  • Oppnå økt forståelse for flerfaseflyt fenomener i porøse media.
  • Utvikle raskere og mer pålitelige reservoar modeller, med vekt på hetrogene reservoarer.
  • Bidra til økt olje utvinning med å øke forståelsen for hvordan oljeutvinningens mekanismer er.
  • Utvikle forbedrede metodet for sikker CO2-lagring.

Les mer om CIPR sin forskning på CIPR sine egne web sider
http://www.cipr.uni.no