Hjem
CISMAC
Bistandsaktuelt

«Det aller viktigste framskrittet av alle»

Halvering i barnedødelighet er den mest grunnleggende positive endringen vi ser innenfor global helse, mener Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og styreleder for vaksinealliansen Gavi.

Hovedinnhold

Redusert barnedødelighet betyr ikke bare mindre lidelse og utrygghet i den enkelte familie. Det har også direkte positive utviklingseffekter for landsbyer, regioner og land, mener Høybråten. Barna som nå får leve opp, er en stor ressurs:

– Disse barna får en mulighet til å komme i skole og arbeide for å utvikle landene sine. Blant dem finnes framtidas ledere og de som vil være ryggraden for sitt lands vekst.

Leder av CISMAC, Halvor Sommerfelt, er intervjuet i saken og understreker at verdenssamfunnet ikke kan være fornøyd, selv om barnedødeligheten er betydelig redusert de siste to tiårene.

– Fortsatt dør 5-6 millioner barn årlig. Det er unødvendig, umoralsk og noe som vi både kan og må gjøre noe med, sier han til Bistandsaktuelt.

Les hele saken i Bistandsaktuelt