Hjem
Institutt for design
NY BOK

Gir ut bok om sanselig arkitektur

- Når vi opplever arkitekturen må den både sees, høres, merkes og føles, mener Eli-Kirstin Eide, professor i romdesign/interiørarkitektur ved Institutt for design. Eide er forfatter av boken «Sanselig arkitektur» en undervisningsbok for studenter og andre som skal designe rom og omgivelser.

Bilde av professor Eli-Kirstin Eide
Professor i romdesign/interiørarkitektur Eli-Kirstin Eide ved Institutt for design ved KMD gir i disse dager ut boken "Sanselig arkitektur".
Foto/ill.:
Peter Balling Andersen

Hovedinnhold

Tittelen «Sanselig arkitektur» retter oppmerksomheten mot omgivelsenes stimulerende egenskaper med hensyn til både det visuelle, auditive og taktile.

- Mine egne erfaringer fra flere år med prosjektering av rom og omgivelser har gitt meg bred kunnskap om hvordan omgivelsene påvirker våre tanker, følelser og atferd. Hvordan vi designer rommet er av stor betydning. Den menneskelige hjernen er innrettet slik at den ikke kan la være å reagere på ytre inntrykk. Men hva vi opplever, hvorfor og hvordan vi reagerer, er vanskelig å forklare, sier Eide.

Hun har derfor søkt faktabasert kunnskap innen hjerneforskning og miljøpsykologi for å kunne gi noen konkrete svar. Forskning som forteller om hvordan omgivelsene er av betydning for trivsel, helse og velvære, og hva som gjør at noen rom føles spesielt gode å være i. Det har vært viktig for Eide å fokusere på hva som skal til for at personer med tap av ulike sanser og funksjoner skal ha mulighet til å forstå, føle, se og høre rommet, og få adgang til ulike opplevelser.

Estetikken og skjønnheten er viktig

- Som professor i romdesign og interiørarkitektur ligger mitt fokus på våre bygde omgivelser og bruken av dem. I denne boken diskuterer jeg hvilke materialer og virkemidler som kan tas i bruk for å gjøre arkitekturen tilgjengelig, med tanke på materialenes egenskaper knyttet til vibrasjoner, akustikk, lukt, lys, farger, varme, taktilitet osv. Boken trekker frem og analyserer en rekke bygninger som er fysisk og sanselig tilgjengelig, forklarer hun.

Å kunne designe i henhold til byggets bruk og visjon krever en dypere forståelse for enkeltmenneskets sanser og behov. Inntrykkene vi får gjennom sansene danner grunnlaget for vårt mentale kart, hvordan vi leser omgivelsene og handler i miljøet. Det er forskjeller mellom ulike brukergrupper, noe som igjen krever ulike løsninger. I dag er det lovpålagt å designe omgivelser universelt utformet og tilpasset alle. I dette perspektivet blir estetikken og skjønnheten svært viktig. Våre omgivelser må gis omtanke slik at alle brukerne kan stimuleres og få adgang til gode opplevelser både med hensyn til funksjonalitet, skjønnhet og sanselighet.

Bokens tekst er rikt illustrert med bilder, bilder som understøtter tekstens budskap og som er til inspirasjon og nytte for leseren. Den er iinndelt i 11 kapitler med ulike tema. Layout og design er utført av Jorunn Småland design.

Boken koster Kr. 250. Den kan bestilles i resepsjonen til Fakultet for kunst, musikk og design, UiB: post@kmd.uib.no. Eller hos: Eli-Kirstin.Eide@uib.no