Hjem

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

DLF-Promo

Velkommen til Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF)

Her kan du se et utdrag av prosjekter og videoproduksjoner som DLF har vært ansvarlig for, på oppdrag fra Juridisk fakultet og andre fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisning og forskningsformidling. Senteret ble startet våren 2015.

Senteret har opparbeidet en struktur og arbeidsmåte som gjør det til en integrert del av undervisnings- og forskningsaktivitetene ved Det juridiske fakultet. Vi ønsker også å være et alternativ når andre miljø ved UiB ønsker å lage videoproduksjoner knyttet til undervisnings- eller forskningsaktiviteter.

For mer informasjon om hva vi kan tilby, se her.

Dragefjellet lærings- og formidlingssenteret gjør produksjoner for miljøer tilknyttet UiB.

Ta kontakt på e-post-adressen dlf@uib.no dersom du har spørsmål angående oppdrag.

 

 

Menneskerettigheter

Intervju med dommer Robert Spano

Dommer Robert R. Spano fra Den europeiske menneskerettsdomstolen forteller om funksjonen til domstolen og om sin arbeidshverdag i Strasbourg. Han gir også gode råd til dagens jusstudenter.

Medieproduksjon

Bergen Lecture 2017 med Douglas Husak

Douglas Husak hadde innlegg på Bergen Lectures 2017 hvor temaet var "Conceptual and Normative Issues about Drug Decriminalization". Her finner du både opptak av hans forelesning, samt et lite intervju med Husak i anledning hans besøk i Bergen.

Medieproduksjon

Hvor gammelt er Kina?

Hvor gammelt er egentlig Kina? I følge Lloyd Tom Wilson har dette spørsmålet mange svar, avhengig av hvordan man ser på det. Intervjuet med Wilson er på engelsk.

Opptak i Wien

Ønsker du å komme i kontakt med oss?


E-post: dlf@uib.no
Telefon: : 55 58 95 11