Hjem
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Teknisk utstyr og muligheter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter har utstyr og kunnskap til å møte de fleste behov når det gjelder medieproduksjon. Senteret har som mål å levere topp resultat, og for å kunne nå dette målet er det viktig med kvalitet i alle ledd, også når det gjelder utstyr.

Hovedinnhold

Senteret sin portefølje av utstyr kan dekke de fleste typer medieproduksjon. I studio kan det lages større produksjoner med flerkamera og vi har utstyr til å gjøre opptak eller streaming av forelesninger og seminar. Spesielt når det gjelder opptak av forelesninger og annen digitalisering av studentene sin hverdag har senteret opparbeidet seg mye erfaring.

Senteret er også utstyrt til å gjøre produksjon ute i felten og har erfaring med dette fra flere forskningsprosjekt. 

Teknisk er utstyret til av topp kvalitet og målet er å holde denne kvaliteten i alle ledd i produksjonen. Senteret sin produksjonsmedarbeider er dessuten også ekspert på bruk av utstyret og å se løsninger og muligheter i produksjonsmiljøet.