Hjem
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
Bakgrunn

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Lærings- og formidlingssenteret har ansvaret for å kvalitetssikre og samordne nye digitale undervisningstilbud ved fakultetet på en måte som faglig, pedagogisk, administrativt og teknisk forbedrer undervisningsopplegget for fakultetets studenter. Et av senteret formål er også bidra til å øke synligheten av forskningen som foregår ved fakultetet. Senteret ønsker også å være en ressurs for andre miljø ved UiB.

Filming i Håkonshallen
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter filmer doktorpromosjon i Håkonshallen.
Foto/ill.:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Dragefjellet lærings-og formidlingssenter har unike egenskaper og særtrekk som gjør senteret til en viktig brikke i digitaliseringsarbeidet ved Det juridiske fakultet spesielt, og ved Universitetet i Bergen generelt. Ved siden av andre miljø ved UiB som driver medieproduksjon, vil det være helt nødvendig med enheter for læring og formidling ved det enkelte fakultet, dette på grunn av kapasitetshensyn, men også nærhet til miljøene ved fakultetet.

Senteret har i tillegg en rekke viktige særtrekk som utfyller andre eksisterende og planlagte tilbud og løsninger ved fakultetet og ved UiB:

  • Senteret utfører for videoproduksjoner av høy kvalitet knyttet til undervisning, forskning og formidling til allmenheten.
  • Senteret er plassert i et eksisterende undervisnings- og fagmiljø.
  • Institusjonell og faglig ledelse av senteret og produksjonene.
  • Forutberegnelige kostnader.
  • Juridisk kompetanse

Ønsker du å kontakte oss?