Hjem
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
Slik jobber du med DLF

Forskningsformidling

Engasjere, fremme kritisk tenkning og nå allmennheten. Stå for fremragende forskningsformidling.

Hovedinnhold

DLF kan hjelpe til med å utvikle og bearbeide manus, planlegge videopptak, samt redigere og ferdigstille videomateriale som skal formidle forsking. DLF har som mål å lage forskningsformidling med visuelle virkemidler som svarer til publikums forventninger i dagens mediebilde. 

DLF står til disposisjon for å samarbeide og være i dialog med de vitenskapelige ansatte, og bearbeide og utvikle videoene fra konseptstadiet frem til publisering. Med en moderne utstyrspark og mye erfaring fra manusutvikling og videoproduksjon, kan DLF bidra til at kunnskap og forsking kommer allmenheten til gode, og fronter fakultetet nasjonalt og internasjonalt. 

Hva kan vi levere, og hvordan skal vi jobbe sammen?

RÅDGIVING - SØKNADSFASE

Allerede i søknadsfasen kan DLF hjelpe med å lage en plan for videoproduksjon, hvilke type videoer som kan produseres, samt foreslå en kostnadsramme. I dagens mediebilde er det ikke lenger nok å filme konferanser og lignende. Forskningsformidling kan være langt mer enn det, og nå et større publikum. Det handler om å oversette forskning til et visuelt medium. 

DLF kan:

 1. Bistå med rådvigning og utvikling av innhold helt fra konseptstadiet. Vi samarbeider med forskere og administrasjon for å lage en samlet formidlingspakke som har som mål å styrke søknaden.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoene.
 3. Anslå en kostnadsramme og en produksjonsplan.

FORSKINGSFORMIDLING I VIDEOFORM

Forskning i videoformat kan nå et stort publikum. Det avhenger av at forskere er villige til å oversette sin forskning til et visuelt format. Det omfatter å vise arbeidet med sin forskning, prosesser som foregår, milepæler og utfordringer. Målet er at publikum ikke bare skal forstå, men også bli engasjert, rørt, og fascinert.

DLF kan:

 1. Bistå med rådvigning og utvikling av innhold helt fra konseptstadiet. Vi samarbeider med prosjektansvalig for å oversette det forskingspesifikt til et manus for et visuelt produkt.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoene.
 3. Bidra med konkrete produksjonsplaner for opptak, redigering og ferdigstilling.
 4. Lage dokumentariske videoer som forklarer prosjektet, dokumenterer forskningsaktiviteter, og når et bredt publikum.

PODKAST

Et rent lydformat kan være et alternativ til videoproduksjon dersom det er ønske om lengre dialoger eller samtaler. Fordelen er at podkast er enklere å produsere enn video. I tillegg kan en podkast bli lyttet av publikum hvor som helst: på bussen, mens man lager mat, osv. 

DLF bistår med:

 1. Tilrettelegging av utstyr for lydopptak. Vi veileder slik at den enkelte forsker kan gjøre opptak, og publisere podkasten selv.
 2. Rådgivning slik at podkasten får en struktur og et format som er tydelig, og blir gjenkjennelig fra episode til episode.
 3. Klargjøring av målene for podkasten, samt definering av målgruppe.

PROMOTERINGSVIDEOER

I særlige tilfeller kan DLF lage promoteringsvideoer som har som mål å presentere forskningsprosjektet på en konsis, engasjerende og inspirerende måte. Slike videoer kan til og med brukes når en søker midler til et forskningsprosjekt for å dokumentere at forskningsmiljøet har ressurser og evne til denne typen formidling.

DLF kan:

 1. Bistå med rådvigning og utvikling av innhold fra konseptstadiet. Vi samarbeider med den prosjektansvarlige for å oversette det konkrete behovet til et manus for et visuelt produkt.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoen.

Trenger du hjelp med noe av dette? Klikk på dette bestillingskjemaet. Vi trenger denne informasjonen for å bistå deg på best mulig måte.