Hjem
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Høyesterettssymposiet 2015

Se hele Høyesterettssymposiet på nett.

Høyesterettssymposium Del 1

Høyesterettssymposium Del 1
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen

Hovedinnhold

I forbindelse med Høyesteretts 200 års-jubileum, inviterte Universitetet i Bergen til Høyesterettssymposium 13. april 2015. Det var lagt opp til bred debatt om Høyesteretts samfunnsrolle som øverste organ for rettsavklaring og rettsutvikling i Norge gjennom 200 år. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter var til stede og filmet symposiet.


I videoen over ser du del 1 av programmet:

Del 1: Høyesterett som uavhengig organ

Ordstyrer: Professor Jørn Øyrehagen Sunde 

«Høyesterett som uavhengig organ» innledning ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Paneldiskusjon: 

Jan Fridthjof Bernt (UiB), Bård Tønder (Høyesterett), Jette Christensen (Stortinget), Sven Marius Urke (Domstolsadministrasjonen)