Hjem

Senter for diabetesforskning

Hovedinnhold

Senter for Diabetesforskning

Senter for diabetesforskning er et tverrfaglig forskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Senteret samarbeider med flere grupper fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus for å finne nye diabetesgener og kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetes utvikles. Hovedmålet er å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og videre til klinisk praksis, slik at diabetesbehandling kan skreddersys på individnivå. 

Senteret har seks gruppeledere: (1) Professor Pål R. Njølstad, MD PhD; (2) Professor Helge Ræder, MD PhD; (3) Professor Simona Chera, PhD; (4) Professor Anders Molven, PhD; (5) Professor Stefan Johansson, PhD; (6) Professor Valeriya Lyssenko, MD PhD. 

Gruppene jobber sammen for å:

      1. Finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og diabeteskomplikasjoner
      2. Avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes
      3. Utvikle og fremme personbasert behandling av diabetes

Vi holder til ved Barne- og Ungdomssjukehuset, Blokk 2, 6. etg., Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen, Norge.

Nyhet
Baby ligger i sengen

Appetittgener styrer barns vekst

Ny studie fra Senter for Diabetesforskning ved UiB viser at gener som regulerer appetitt påvirker vektutviklingen til barn. Dette åpner for utvikling av medikamentell behandling av overvekt og fedme.

Nyhet
Diabesity Nordic

2022: Nordisk DIABESITY på Solstrand

9.-11. mars ble det holdt en Nordisk kongress om diabetes på Solstrand hotell. Kongressen samlet eksperter på diabetes og fedme fra Norge, Sverige og Danmark, samt internasjonale forskere. På kongressen ble det diskutert nye tilnærminger til behandling av diabetes og nye måter å tenke rundt...

Nyhet
MODY8

2022: Funnene våre kan kanskje bidra til å forklare enkelte tilfeller av type 1-diabetes

Nye resultater beskrevet av forskere ved Harvard Medical School og Universitetet i Bergen viser hvordan fordøyelsesenzymer som produseres i bukspyttkjertelen, kan påvirke produksjonen av insulin negativt.

Les publikasjoner fra Senter for Diabetesforskning her.

KGJ-ERC logo

Vi takker Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (KGJ) for viktig støtte til grunnforskning innenfor diabetes. Vi takker også Universitetet i Bergen (UiB), Helse Vest, Norges Forskningsråd (NFR), Trond Mohn stiftelse (tidligere BFS), Novo Nordisk Fonden og European Research Council (ERC).