Hjem

Senter for Diabetesforskning

Hovedinnhold

Senter for Diabetesforskning

Velkommen til Senter for Diabetesforskning

Senter for Diabetesforskning er et tverrfaglig forskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Senteret samarbeider med flere grupper fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus for å finne nye diabetesgener og kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetes utvikles. Hovedmålet er å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og videre til klinisk praksis, slik at diabetesbehandling kan skreddersys på individnivå. 

Senteret har seks gruppeledere: (1) Professor Pål R. Njølstad, MD PhD (gruppe: Klinisk Medisin); (2) Professor Helge Ræder, MD PhD (gruppe: Stamcelleforskning); (3) Professor Simona Chera, PhD (gruppe: Celleskjebne); (4) Professor Anders Molven, PhD (gruppe: Molekylær Genetikk); (5) Professor Stefan Johansson, PhD (gruppe: Årsaker og Mekanismer for Sykdom); (6) Professor Valeriya Lyssenko, MD PhD (gruppe: Diabetes Komplikasjoner). 

Gruppene jobber sammen for å:

      1. Finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og diabeteskomplikasjoner
      2. Avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes
      3. Utvikle og fremme personbasert behandling av diabetes

Vi holder til ved Barne- og Ungdomssjukehuset, Blokk 2, 6. etg., Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen, Norge.

Senter for Diabetesforskning
Pål Rasmus Njølstad (til venstre) får årets forskingspris på 200.000 kroner. Rolf Kellmann (til høgre) får innovasjonsprisen på 100.000 kroner. Her med Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest.

bt.no: "Full pott til Haukeland: – Det er ei stor ære"

I år gjekk to priser frå Helse Vest til medarbeidarar på Haukeland.

Senter for Diabetesforskning
The genes that cause babies and other children to gain weight differ from those that make adults overweight. Researchers have now found a genetic reason why babies get chubby cheeks, which is actually a healthy sign.

sciencenews.dk: "Forskere finner genet som gjør babyer runde og sunne"

Genene som får babyer og barn til å legge på seg er ikke de samme som gjør at voksne blir overvektige. Forskere har nå funnet en genetisk forklaring på hvorfor babyer får runde kinn, som faktisk er et sunnhetstegn.

Les publikasjoner fra Senter for Diabetesforskning er her.

KGJ-ERC logo

Vi takker Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (KGJ) for viktig støtte til grunnforskning innenfor diabetes. Vi takker også Universitetet i Bergen (UiB), Helse Vest, Norges Forskningsråd (NFR), Trond Mohn stiftelse (tidligere BFS), Novo Nordisk Fonden og European Research Council (ERC).