Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyheter

Ny PhD student

Vi ønsker Anny velkommen som ny PhD student ved KG Jebsen senter for diabetesforskning.

Anny Gravdal
Foto/ill.:
Anny Gravdal

Hovedinnhold

Anny Gravdal avla sin mastereksamen i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i desember 2016. Deretter ble hun ansatt som ingeniør ved Avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus. Både som masterstudent og ingeniør har Annys hovedoppgave vært å studere de underliggende sykdomsmekanismene knyttet til fordøyelsesenzymet karboksylesterlipase (CEL).

Anny startet som stipendiat 1. august 2017. Hun skal fortsette å jobbe med CEL og tittelen på prosjektet hennes er: "Role of carboxyl ester lipase (CEL) in pancreatic disease: Functional characterization of pathogenic CEL variants and a new model for chronic pancreatitis".

Anny er knyttet til node 2 og har sin hovedarbeidsplass i Laboratoriebygget (2. og 6. etasje).

Veiledere: Anders Molven, Karianne Fjeld, Bente B. Johansson og Pål R. Njølstad