Hjem
Senter for diabetesforskning
Forskningsgrupper

Chera-gruppen

Vår forskning fokuserer på hvilke celleskjebne-mekanismer som styrer regenerative strategier i biologiske systemer.

Hovedinnhold

Gruppeleder: Simona Chera

Vi benytter primært bukspyttkjertel fra gnagere som modellsystem, både fordi en rekke genetiske verktøy er tilgjengelige for dette organet og fordi cellene her har plastisk potensial. I tillegg til klassiske systemer for hurtig celleablasjon (RIP-DTR, kjemisk ablasjon), har vi utviklet nye transgene modeller for progressiv β-celleforfall (finansiert av Excellence Project for Young Investigators ved Novo Nordisk Fonden). Ved å koble varierte konfigurasjoner for β-celleablasjon med genetisk cellesporing, tidsbestemt betinget genuttrykk og ulike omikk-analyser, studerer vi det dynamiske molekylære fingeravtrykket til β-celledød og regenerative responser, med fokus på potensialet for selvfornyelse i β-cellene (finansiert av FRIPRO Young Research Talent stipendet ved Norges forskningsråd). Videre adresserer vi rollen til aldringsbaserte celleplastisitetsbrudd i regenereringspotensialet til β-celler (proliferasjonsbasert) og modulerer det aldringsrelaterte byttet som leder til β-cellehvile ved bruk av genetiske og farmakologiske verktøy (finansiert av Excellence Project for Young Investigators of Novo Nordisk Fonden).

Les mer på gruppens hjemmeside her.

Samarbeidspartnere

 • Berit L. Strand, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norge
 • Hanne Scholz, Universitetet i Oslo (UiO), Norge
 • Irep Gözen, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM), Norge
 • Joao A. Paulo, Harvard University, Massachusetts, USA
 • Pedro Herrera, University of Geneva, Sveits
 • Seung Kim, Stanford University, California, USA

Siste publikasjoner

 • 2019

  • Vethe H, Ghila L, Hoareau L, Bjørlykke Y, Berle M, Haaland ØA, Hoareau L, Paulo J, Scholz H, Chera S, Ræder H. Modulating Wnt signaling in human induced pluripotent stem cell-derived S7 cells. Front. Endocrinol., 2019, 08 May doi: 10.3389/fendo.2019.00293
  • Furuyama K, Chera S, van Gurp L, Oropeza D, Ghila L, Damond N, Vethe H, Paulo JA, Joosten AM, Berney T, Bosco D, Dorrell C, Grompe M, Ræder H, Roep BO, Thorel F, Herrera PL, Diabetes relief in mice by glucose-sensing insulin-secreting human α-cells, 2019 Nature 567: 43–48 doi: 10.1038/s41586-019-0942-8
 • 2018

  • Berle M, Ghila L, Vethe H, Chaudhry A, Garberg H, Beisland C, Haaland ØA, Oveland E, Halvorsen OJ, Davidsson T, Chera S. Novel protein signatures suggest progression to muscular invasiveness in bladder cancer. PLoS One 2018 Nov 12;13(11):e0206475. doi: 10.1371/journal.pone.0206475. PMID: 30419021
  • Cigliola V, Ghila L, Thorel F, van Gurp L, Baronnier D, Gupta S, Miyatsuka T, Kaneto H, Magnuson MA, Osipovich AB, Sander M, Wright C, Thomas MK, Furuyama K, Chera S and Herrera PL, Pancreatic Islet-Autonomous Signals Modulate Identity Changes of Glucagon+ α-Cells, 2018 Nature Cell Biology Nov;20(11):1267-1277. doi: 10.1038/s41556-018-0216-y PMID: 30361701
 • 2017

  • Vethe H, Bjørlykke Y, Ghila LM, Paulo JA, Scholz H, Gygi SP, Chera S, Ræder H. Probing the missing mature β-cell proteomic landscape in differentiating patient iPSC-derived cells. Scientific Reports. 2017 Jul 6;7(1):4780. doi: 10.1038/s41598-017-04979-w. PMID: 28684784
  • Chakravarthy H, Gu X, Enge M, Dai X, Wang Y, Damond N, Downie C, Liu K, Wang J, Xing Y, Chera S, Thorel F, Quake S, Oberholzer J, MacDonald PE, Herrera PL, Kim SK. Converting Adult Pancreatic Islet α Cells into β Cells by Targeting Both Dnmt1 and Arx, 2017 Cell Metabolism25(3):622-634. doi: 10.1016/j.cmet.2017.01.009 PMID:2821584
 • 2016

  • Chera S, Herrera PL. Regeneration of Pancreatic Insulin-Producing Cells by In Situ Adaptive Cell Conversion, 2016 Current Opinion in Genetics and Development 40:1-10, PMID: 27266969
  • Cigliola V, Thorel F, Chera S, Herrera PL. Stress-Induced Islet Cell Identity Changes, 2016 Diabetes, Obesity and Metabolism 18(Suppl 1):87-96. doi: 10.1111/dom.12726 PMID: 27615136
 • 2014