Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyhet

2013: Forstyrrelser i normal utvikling av fettvev kan være knyttet til insulin

Overvekt og diabetes er sykdommer som blir stadig mer vanlige i hele verden. Fettvev anerkjennes nå som et eget organ med komplekse metabolske prosesser. Å forstå fettvevets biology er viktig for å utvikle bedre behandlingsstrategier for overvekt og diabetes.

PhD-candidate Kishan Chudasama and Professor Stefan Johansson have been...
PhD-kandidat Kishan Chudasama og professor Stefan Johansson har arbeidet i åresvis for å finne det ene genet ansvarlig for den sjeldne sykdommen.
Foto/ill.:
Vegar Valde

Hovedinnhold

En internasjonal gruppe med leger og forskere ledet av forskere ved Senter for Diabetesforskning har funnet ut at insulin kan være assosiert med normal utvikling og distribusjon av fett i kroppen. Dette gir ny innsikt i biologien til fettvev og kan lede til bedre behandling av overvekt og diabetes.

Lipodystrofi er en gruppe sykdommer karkaterisert av tap av fettvev og en predisposisjon for diabetes, insulinresistens, fettlever og sykdommer i sammenheng med lipidmetabolisme. I 1983, beskrev tidligere sjef for Barneklinikken, Dagfinn Aarskog, en familie hvor medlemmene var korte av vekst og hadde lipodystrofi. I ti år har vi arbeidet med å finne en forklaring for sykdommen i denne familien. Gjennombruddet kom ved bruk av moderne genetisk teknologi (whole-exome sequencing), hvor alle genene i genomet kan analyseres i ett enkelt eksperiment.

Etter sekvensering av hele genomet, satt vi igjen med 14,253 varianter som kunne være årsaken til sykdommen. Ved å fjerne variasjoner som vi også fant i store normale materialer i USA, i tillegg til å konsentrere oss om variasjoner som kun var tilstede i den syke familien, fikk vi kuttet antallet ned til 22 varianter i totalt 22 gener. Kun ett av disse 22 genene kunne være årsak til denne sykdommen. Da vi fant den samme varianten i en tysk familie med samme genotype, var vi sikre i vår sak.

I tillegg til å regulere blodsukkeret, har vårt insulin viktige funksjoner i den såkalte insulin signaliseringsveien, essensiel for normal vekst og utvikling for alle våre celler. En kritisk faktor i denne veien er et protein kalt p85, som kodes av PIK3R1-genet. Dette er genet som forårsaker sykdommen i den nevnte familien. Funksjonelle studier av PIK3R1 mutasjonen viste at den ledet til forstyrrelser i insulin signaliseringsveien via reduserte interaksjoner mellom p85 og andre partnere i signaliseringsveien. Disse studiene ble utført i vev fra pasienter og i en fettcelle-modell i samarbeid med Harvard Medical School i Boston.

Ettersom at normalfungerende p85 er essensielt for normal utvikling og vekst av fettceller og andre celler, har vi her funnet en unik link mellom p85, insulin signaliseringsveien, sykdommen lipodystrofi og andre vekstforstyrrelser. En artikkel som beskriver disse funene ble publisert i juli-utgaven av American Journal of Human Genetics.

Denne kunnskapen kan lede til oppdagelsen av nye strategier for å motvirke tap av fettceller og forsinke forekomsten av metabolske komplikasjoner i pasienter med lipodystrofi. Dette kan lede til nye mål for behandling av overvekt, diabetes og andre vekstsykdommer. I tilleggg vil kunnskap avsløre nye mekanismer for hvordan fettvev interagerer med andre organer, som kan øke vår forståelse av metabolske komplikasjoner slik som hjerte- og karsykdom assosiert med overvekt.