Hjem
Senter for diabetesforskning
Nyhet

2022: Nordisk DIABESITY på Solstrand

9.-11. mars ble det holdt en Nordisk kongress om diabetes på Solstrand hotell. Kongressen samlet eksperter på diabetes og fedme fra Norge, Sverige og Danmark, samt internasjonale forskere. På kongressen ble det diskutert nye tilnærminger til behandling av diabetes og nye måter å tenke rundt underkategorier av diabetes og fedme.

Diabesity Nordic
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Professor José Florez la vekt på at "personer med diabetes kommer i ulike varianter, og at vi diagnostiserer og behandler diabetes ved sykdommens sluttstadium, og ikke begynnelsen". Han snakket også om at genetikk kan brukes som et anker for de metabolske faktorene som endrer seg over tid. Videre belsyte han at vi trenger biomarkører for å overvåke individers tilstand over tid.

Diabesity Congress José Florez

Produsent:
Det medisinske fakultet (UiB)

Professor Pål R. Njølstad adresserte at de Nordiske diabetes-registrene er unike med tanke på at de er homogene og enkle og koble sammen. Dette kan utnyttes for å få til en bedre utredning og diagnostisering av pasienter med diabetes. De kliniske karakteristikkene hos pasienter er ofte uklare, og pasienter blir ofte feildiagnostisert i sammenheng med monogene diabetesformer.

Professor Allan Vaag så på grunnlaget for metabolsk programmering i fosterlivet og sa at det var lav grad av overlapp mellom diabetes type 2-genetikk og fødelsvekt. Personer med lav fødselsvekt hadde økt fettinnhold i leveren, uavhengig av normal diett og trening. I følge han kan miljøet i fosterlivet muligens ha en sammenheng med predisposisjon for insulinresistente subtyper av diabetes.

Diabesity Congress Allan Vaag

Produsent:
Det medisinske fakultet (UiB)

Hvordan man skal fylle gapet mellom kirurgisk behandling og oral anti-fedme behandling ble adressert av professor Matthias Blüher. Han vektla også bidraget til organiske forurensninger og endokrin-forstyrrende stoffer som brukes i matemballasje, leker og medisinsk utstyr. Oppsamling av xenobiotika i fettvev kan påvirke utviklingen av fedme.

Professor Lora Heisler snakket om rollen serotonin har i hjernen i sammenheng med regulering av appetitt. Sterke korrelasjoner mellom spisevaner og serotonin har blitt rapportert, og selv om Lorcaserin viste liten effekt ved prediabetiske stadier, motvirket den utviklingen av nye tilfeller av diabetes og bedret glykemisk kontroll hos pasienter med diabetes. Den potensielle mekanismen kan henge sammen med insulinsensitivitet og redusert endogen glukoseproduksjon.

Professor Per-Henrik Groop holdt en forelsning hvor han demonstrerte den sentrale rollen til hypoksi i utviklingen av nyrekomplikasjoner hos pasienter med diabetes. Studier er allerede i gang for å sikte seg inn på denne mekanismen.

Andreas Mathisen ble tildelt prisen "Molecular Metabolism Early Career Research". Gratulerer!