Hjem
Senter for Diabetesforskning

Et hittil ukjent protein som har betydning for insulin-regulering; SUMO-protein

(Journal of Biological Chem.)

Ved KG Jebsen Senter for diabetesforskning, Institutt for klinisk medisin 2 ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus er det nå funnet en ny faktor som kan påvirke glukokinase. Denne faktoren kalles SUMO som står for Small Ubiquitin-like MOdifier. Forsøkene viser at glukosesensoren glukokinase stimuleres når SUMO reagerer med denne. Interaksjon med SUMO fører også til at sensoren er mindre utsatt for ødeleggelse av andre proteiner slik at den kan funksjonere lengre. Funnene kan ha betydning for utvikling av medikamenter som rettes mot behandling av MODY2 og type 2 diabetes.

Les mer:

Posttranslational modification of glucokinase by SUMOylation