Hjem
Senter for Diabetesforskning

2013

Forskningsgruppen har i 2013 publisert en rekke diabetesartikler journaler som Nature Genetics, Obesety, American Journal of Human Genetics, Diabetologica, Journal of Biological Chemistry..

 

Nedenfor følger norsk omtale av utvalgte artikler: