Hjem
Senter for Diabetesforskning

Diabetes hos barn og unge

Prosjektleder Pål R. Njølstad

 

  • Studier av diabetes hos barn og unge i Norge.
  • Medfødt lavt blodsukker i Norge.
  • Identifikasjon av genetiske faktorer som predisponerer for tidlig utvikling av fedme og diabetes hos barn.
  • Epidemiologiske, genetiske og kliniske studier av MODY type diabetes i Norge.