Hjem
Senter for Diabetesforskning

KLINISK MEDISIN GRUPPE

Vi arbeider med å finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og sykdommens komplikasjoner, samt å utvikle og implementere målrettet og forbedret behandling av diabetes.

Forskningsresultater:

Ved å benytte eksomsekvensering i en norsk familie, har vi oppdaget den genetiske årsaken til SHORT syndrom; kortvoksthet, lipodystrofi, diabetes og insulinresistens. Årsaken er en hot spot mutasjon i genet PIK3R1 som koder for P85, et protein som regulerer grunnleggende cellulære prosesser som metabolisme og vekst. Vi har også funnet at mutasjonen fører til nedsatt interaksjon mellom p85a og IRS-1, og redusert AKT-mediert signalisering av insulin. Normal PI3K aktivitet er avgjørende for adipose differensiering og insulinsignalering; mutert PIK3R1 gir derfor en unik kobling mellom lipodystrofi, vekst og insulin signalisering. Artikkelen (Chudasama et al., Amerikansk J Human Genetics, 2013) ble kåret til "Beste vitenskapelig artikkel i 2013" ved Det medisinske fakultet, UiB.

Ved å dra nytte av vår store registre av MODY-type diabetes, har vi avdekket at SUMOylation er en ny mekanisme for regulering av det diabetes-assosierte enzymet glucokinase (Aukrust et al, J Biological Chemistry, 2013.). Vi har oppdaget at destabilisering, aggregering og nedbrytning av proteiner som kodes av diabetgesgener, er nye mekanismer for hvordan GCK-MODY (MODY2) utvikler (Negahdar et al., Molecular and Cellular Endocrinology, 2014).

 

Et nytt samarbeid er initiert med Broad Institute of Harvard og MIT. Dette har foreløpig resultert  tre studier:

1. ved å benytte panelsekvensering (next-generation sequencing) av 4000 personer fra en befolkningsstudie i USA, og deretter sammenligne resultatene med genetiske funn I Norsk MODY-register, fant vi at en betydelig andel personer i den generelle befolkningen er bærere av sjeldne varianter i MODY-gener. Dette funnet har vidtrekkende konsekvenser for hvordan å kunne predikere en persons risiko for å utvikle MODY, eller andre Mendelsk nedarvede sykdommer (Flannick et al., Nature Genetics, 2013).


2. Ved genotyping eller sekvensering av ~ 150.000 individer fra flere befolkningsbaserte kohorter inkludert den norske HUNT-studien, identifiserte vi 12 sjeldne varianter i SLC30A8, som koder for sink transporteren ZnT8. Bærere av disse sjeldne variantene viste redusert risiko for type 2 diabetes samt nedsatt glukosenivå. Dette åpner opp muligheten for å redusere risiko for diabetes eller behandle sykdommen ved nye legemidler som slår av SLC30A8 (Flannick et al., Nature Genetics, 2013).


3. Ved eksomsekvensering av 4000 personer fra Mexico, oppdaget vi at den sjeldne mutasjonen E508K i MODY-genet HNF1A (MODY3). Vi fant at denne påvirker den normale funksjonen til HNF1A ved å redusere faktorens evne til å kunne skru på andre gener. Det viktige med studien er at en nå kan finne undertyper av type 2 diabetes, og at disse kan være gjenstand for persontilpasset medisin siden en vet at tabletten sulfonylurea er best ved MODY3, en arvelig form for diabetes som vi har studert i mange år. Artikkelen (Estrada, Aukrust, Bjørkhaug et al., JAMA, 2014) ble kommentert i New York Times.

Gruppeleder: PÅL R. NJØLSTAD

 

Eksterne samarbeidspartnere

  • Professor C. Ronald Kahn MD, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
  • Professor Tiinamaija Tuomi MD PhD, University of Helsinki, Helsinki, Finland
  • Consultant physician Torild Skrivarhaug MD PhD, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
  • Ass. Professor Daniel Macarthur PhD, Massachussets General Hospital, Boston, MA, USA
  • Professor Leif Groop MD PhD, Researcher Ola Hansson, Lund University, Malmø, Sweden
  • Professor Mark I. McCarthy MD PhD, Professor Anna L. Gloyn PhD, Oxford University, Oxford, UK
  • Professor Andrew Hattersley MD PhD, Professor Sian Ellard PhD, University of Exeter, Exeter, UK
  • Ass. Professor Jose Florez MD PhD, Researcher Jason Flannick PhD, Broad Institute of Harvard and MIT, Cambridge, MA, USA
  • Professor Camilla Stoltenberg MD PhD, Researcher Lars Christian Stene PhD, Researcher Gun Peggy Knutsen PhD, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway

Infrastruktur

KG Jebsen center for Diabetes research, Children and Youth Hospital, 6th floor, Block 2, Haukelandsbakken 15, N-5021 Bergen, NORWAY