Hjem
Senter for Diabetesforskning

Insulinets virkning kan knyttes til vekst og fordeling av fett på kroppen

(Am Journal of Hum Genetics)

Hovedinnhold

Et internasjonalt team av leger og forskere ledet av forskere fra KG Jebsen senter for diabetesforskning har funnet ut at insulinet virkning kan være assosiert med normal utvikling og distribusjon av fett i kroppen. Dette gir ny innsikt i biologien til fettvev og kan føre til bedre behandling av fedme og diabetes.

Lipodystrofi er en gruppe av sykdommer som karakteriseres ved tap av fettvev og predisposisjon for diabetes, insulinresistens, fettlever og forstyrrelse i lipidmetabolismen.

I 1983 beskrev tidligere klinikksjef ved Barneklinikken, professor Dagfinn Aarskog, en familie med kortvoksthet og lipodystrofi . Vi har i ti år jobbet for å finne forklaringen på sykdommen i denne familien. Gjennombruddet kom ved å ta i bruk moderne genteknologi , heleksom-sekvensering, hvor alle gener i arvestoffet kan analyses i detalj i ett enkelt eksperiment.

Etter sekvensering av hele genomet, satt vi igjen med 14 253 varianter som kunne være årsaken. Ved å fjerne de variasjonene som også er funnet i store normalmaterialer i USA og Norge, samt å konsentrere oss om varianter som bare var til stede i de syke familiemedlemmene, var vi i stand til å redusere antallet til 22 varianter i totalt 22 gener. En mutasjon i ett av disse genene viste seg å forårsake sykdommen. Da vi fant den samme varianen i en tysk familie med samme tilstand, var vi sikre på funnet.

I tillegg til å regulere blodsukkeret , har insulinet vårt en viktig funksjon i den såkalte insulin-signalveien som er viktig for normal vekst og utvikling av alle cellene våre. En kritisk faktor i denne insulin-signalveien er p85-proteinet. Genet som ble funnet å forårsake sykdommen i familien kalles PIK3R1 og koder for p85-proteinet. Funksjonelle studier av pasientenes mutasjon viste at mutasjonen førte til nedsatt effekt av insulin-signalveien via redusert interaksjon mellom p85 og andre partnere i signalveien. Disse studiene ble utført i vev fra pasienter, og i et fettcellemodell i samarbeid med Harvard Medical School i Boston.

Siden normalt fungerende p85 er viktig for normal utvikling og vekst av fettceller og andre celler, har vi her funnet en unik kobling mellom p85, insulin-signalveien , sykdommen lipodystrofi og andre vekstforstyrrelser. En artikkel som beskriver funnene ble publisert i juliutgaven av American Journal of Human Genetics.

Denne kunnskapen kan føre til oppdagelsen av nye strategier for å hindre tap av fettceller og forsinke forekomsten av metabolske komplikasjoner hos pasienter med lipodystrofi. Det kan føre til nye mål for behandling av fedme , diabetes og andre vekstforstyrrelser . Videre kan kunnskapen avdekke nye mekanismer for hvordan fettvev kan interagere med andre organer, noe som kan øke vår forståelse av metabolske komplikasjoner som hjerte-og karsykdommer forbundet med fedme .

Arbeidet utgår fra KG Jebsen-Senter for diabetesforskning, Institutt for klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen, og Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Arbeidet inkluderer samarbeid med forskere og leger ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin , Hormonlaboratoriet og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssjukehus, Institutt for indremedisin, Nordlandssykehuset, Bodø, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston , USA, og Institutt for Medical Genetics, University of Frankfurt, Tyskland. Studien ble støttet av midler fra Universitetet i Bergen, Stiftelsen KG Jebsen, Helse Vest, Innovest , European Research Council og National Institute of Health.

Artikkelen: Chudasama KK , Winnay J , Johansson S , Claudi T, Koenig R , Haldorsen jeg , Johansson B , Woo JR , Aarskog D, Sagen JV , Kahn CR , Molven A, Njølstad PR . KORT syndrom med delvis lipodystrofi på grunn av nedsatt PI 3 - kinase signalisering. Am J Human Genetics 2013 ; 93:150-7 .

Les mer: http://www.cell.com/AJHG/retrieve/pii/S000292971300236X