Hjem
Senter for Diabetesforskning

Nye forskningsmidler

Bergens medisinske forskningsstiftelse besluttet i november 2013 å gi 5 millioner kroner til følgende toårige forskningsprosjekt innenfor register og biobankforskning: Utilizing the Mother and Child Cohort and the Medical Birth Registry for Better Health.

Prosjektleder er Professor Pål Rasmus Njølstad