Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyhet

CEL-samarbeid med Tyskland

Forsker Karianne Fjeld samarbeider med en forskningsgruppe i Greifswald, Tyskland.

Forsker Karianne Fjeld reiste i oktober 2012 til Universitetet i Greifswald, Tyskland for å studere et gen som kan gi arvelig diabetes.

I 2006 publiserte forskere fra Bergen en artikkel om en ny sykdom: arvelig diabetes i kombinasjon med fordøyelsesplager. Sykdommen er forårsaket av mutasjoner i genet CEL som gir opphav til karboksylester-lipase, et enzym som bryter ned fett i i tarmen. 

Artikkelen til  Ræder et al. i Nature Genetics har gitt støtte til flere spennende forskningsprosjekter som nå pågår i regi av KG Jebsen-senter for diabetesforskning.

Karianne Fjeld studerer varianter av CEL-genet og undersøker om disse er forbundet med økt risiko for betennelse i bukspyttkjertelen. Hennes prosjekt utføres i samarbeid med prof. Markus Lerch sin forskningsgruppe i Greifswald (www.pancreas.de).