Hjem
Senter for Diabetesforskning
News

Doktorgrad til Maria Negahdar

Enzymet glukokinase (GK) er et nøkkelenzym i regulering av blodsukkernivået.

Maria Negahdar disputerte 21. juni 2012 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Phenotypic heterogeneity of mutations in glucokinase causing GCK-MODY (MODY2) diabetes: Studies of structure, function and regulatory mechanisms, leading to new targets for diabetes treatment”.

Enzymet glukokinase (GK) er et nøkkelenzym i regulering av blodsukkernivået. I bukspyttkjertelen fungerer GK som en glukosesensor og er viktig for normal produksjon av insulin. Mer enn 600 mutasjoner finnes i genet som koder for dette enzymet, og de fleste fører til maturity-onset diabetes of the young (GCK-MODY) som kjennetegnes med mild, arvelig hyperglykemi.

Flertallet av disse mutasjonene forårsaker GCK-MODY diabetes fordi GK enzymet hos disse pasientene har en redusert aktivitet. Hos noen pasienter med GCK-MODY er mutasjonene derimot forbundet med tilsynelatende normal GK-aktivitet. Og den molekylære årsak til sykdom hos disse pasientene har hittil vært uklart. Vi har funnet at årsaken til diabetes i slike tilfeller kan være feilaktig foldedannelse av enzymproteinet, og videre nedsatt stabilitet av enzymet i celler. Disse funnene er viktige for videre analyser av GCK-MODY mutasjoner der sykdomsmekanismen fortsatt er uklar.

Oppgitt emne for prøveforelesningen var: "Glucokinase Activators - Potentials and Limitations".

For mer informasjon, se link: http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Negahdar_Maria.html