Hjem
Senter for Diabetesforskning

Doktorgrad til Erling Tjora

Når bukspyttkjertelen svikter

Erling Tjora disputerte fredag 15. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Novel endoscopic and MRI-based methods for evaluating exocrine pancreatic function in pancreatitis and monogenic forms of diabetes».

Bukspyttkjertelen ligger midt i magen og har to hovedfunksjoner: Utskilling av hormoner til blodet, og utskilling av bukspytt til tolvfingertarmen. Hormonene regulerer omsetningen av sukker i kroppen, mens bukspyttet hjelper til med å fordøye maten vi spiser.

Avhandlingen beskriver to sjeldne arvelige sykdommer der begge disse funksjonene svikter. Pasienter med disse tilstandene utvikler diabetes, og har i tillegg svekket fordøyelsesfunksjon.

Tjora har vært med på å utvikle to metoder for å undersøke produksjonen av bukspytt. Med den ene metoden hentes prøver av bukspytt fra tolvfingertarmen i løpet av en gastroskopi (slangekikkertundersøkelse), som er en vanlig undersøkelse ved sykehuset. Den andre metoden bruker magnettomografi, en røntgenundersøkelse, til å undersøke mengden av bukspytt som kommer til tolvfingertarmen etter stimulering av bukspyttkjertelen.

Begge undersøkelsene viste seg å være gode til å påvise redusert bukspyttproduksjon. Videre er de enkle å utføre, og medfører mindre ubehag for pasientene enn tidligere metoder som har vært brukt.

Studiene viste at ved den ene av de arvelige sykdommene, CEL-MODY, hadde pasientene en alvorlig svikt i produksjonen av bukspytt. Pasientene hadde likevel få symptomer på feilernæring, bortsett fra at de hadde mangel på fettløselige vitaminer. Det ble vist en direkte sammenheng mellom mengde utskilt bukspytt og evne til å ta opp fettløselige vitaminer.

Ved den andre tilstanden, HNF1B-MODY, hadde pasientene kun nokså moderat svikt i produksjonen av bukspytt. Disse pasientene har en liten bukspyttkjertel, og det ble funnet direkte sammenheng mellom størrelsen på kjertelen og mengde bukspytt utskilt. Videre ble det funnet at det som er igjen av kjertelvev hos disse pasientene funksjonerer normalt, og til en viss grad kompenserer for liten kjertelstørrelse ved å overprodusere bukspytt. Også disse pasientene hadde til en viss grad lave nivåer av fettløselige vitaminer.

Personalia:
Erling Tjora (f. 1972) avla medisinsk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 1997. Han er spesialist i barnesykdommer, og jobber som overlege ved Seksjon for gastroenterologi og ernæring ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet går ut fra KG Jebsen-Senter for diabetesforskning, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen med Pål R. Njølstad, Helge Ræder og Anders Molven som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.11.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: «Diabetes type 3».
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.11.2013, kl. 10.45, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Erling Tjora, tlf. 995 88645 , epost:
erling.tjora[ætt]helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post:
mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.