Hjem
Senter for Diabetesforskning
News

Beste publikasjon 2013

KG Jebsen senter ved Kishan Chudasama fikk prisen for beste publikasjon 2013.

The publication of the year
Kishan Chudasama is working with cell biological analyzes.
Foto/ill.:
UoB

Hovedinnhold

Komiteens uttalelse:

Arbeidet som i år blir hedret med betegnelsen ”Årets publikasjon” og som bl.a. utmerker seg ved å være publisert i American Journal of Medical Genetics er:

Chudasama KK, Winnay J, Johansson S, Claudi T, König R, Haldorsen I, Johansson B, Woo JR, Aarskog D, Sagen JV, Kahn CR, Molven A, Njølstad PR. “SHORT syndrome with partial lipodystrophy due to impaired phosphatidylinositol 3 kinase signaling.” American Journal of Human Genetics 2013;93:150-7. Epub 2013 Jun 27.

Dette arbeidet som avdekker nye sykdomsmekanismer ved lipodystrofi, er resulat av et internasjonalt samarbeid som har vært ledet fra forskningsmiljøer ved Klinisk institutt 2 og Klinisk institutt 1. Arbeidet inkluderer kliniske studier, genomvide assosiasjonsstudier, eksomsekvensering, cellebiologiske analyser i vev fra pasientene, studier i cellulære modeller og bioinformatiske analyser. Artikkelen er et glimrende eksempel på hvordan en spennende klinisk observasjon fra over 20 år tilbake har blitt fulgt opp med et bredt spekter av nyere metoder, både kliniske og eksperimentelle, før sykdommen fikk sin endelige oppklaring.
Artikkelen, med førsteforfatter Kishan K. Chudasama, har fått bred omtale både i media og i medisinske tidsskrifter, og er uten tvil verdig til å bli hedret med betegnelsen «Årets publikasjon 2013» ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.