Hjem
Senter for Diabetesforskning
Om senteret

Mål og organisering

Diabetes rammer omtrent 5% av den norske befolkningen. Forekomsten øker epidemisk og sykdommen er alvorlig på grunn av dens mange komplikasjoner. Senter for Diabetesforskning er et tverrfaglig forskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer.

Senter for Diabetesforskning
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Hovedmålet til Senter for Diabetesforskning er å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og videre til klinisk praksis, slik at diabetesbehandling kan skreddersys på individnivå. For å nå dette målet, arbeider senteret med å:

1. Finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og diabeteskomplikasjoner
2. Avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes
3. Utvikle og fremme personbasert behandling av diabetes

Vi har samlet ekspertise innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium lokalisert ved Barne- og Ungdomssjukehuset, i nær beliggenhet til institutt for klinisk medisin, bygg for biologiske basalfag, laboratorieblokken og sentralblokken ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

Labarbeid
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Senter for Diabetesforskning er organisert i seks integrerte forskningsgrupper:

 1. Njølstad-gruppen (gruppeleder: Professor Pål R. Njølstad, MD PhD) arbeider med å bedre klinisk karakterisering av diabetes og å analysere helseregistre og biobanker for å finne nye diabetesgener og risikofaktorer.
   
 2. Ræder-gruppen (gruppeleder: Professor Helge Ræder, MD PhD) fremstiller voksne stamceller og tillager bukspyttkjertelceller for studier av diabetes og bukspyttkjertelsvikt.
   
 3. Chera-gruppen (gruppeleder: Professor Simona Chera, PhD) arbeider med mekanismer for celleskjebne i sammenheng med regenerative strategier i biologiske systemer.
   
 4. Molven-gruppen (gruppeleder: Professor Anders Molven, PhD) bruker genetiske storskala-analyser på ulike pasientmaterialer og tester nye genetiske varianter i familier og registre.
   
 5. Johansson-gruppen (gruppeleder: Professor Stefan Johansson, PhD) benytter ulike fremgangsmetoder for å se på hvordan genetiske variasjon bidrar til sykdom.
   
 6. Lyssenko-gruppen (gruppeleder: Professor Valeriya Lyssenko, MD PhD) undersøker de mange komplikasjonene som følger av diabetes.

Les mer om MODY og genetisk testing her og besøk gjerne vår Facebook-side her