Hjem
Senter for Diabetesforskning
Mål

Mål og organisering

KG Jebsen senter for diabetesforskning er et tverrfaglig diabetesforskningssenter som søker å integrere klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Senteret vil utvikle nye diagnostiske verktøy som vi vil teste i populasjonsbaserte registre og biobanker for så å nyttiggjøre oss av dem i klinisk praksis.

Forskningsgruppen
Forskningsgruppen her på fagdag i mars 2014

Tre hovedmål for virksomheten:

1) Å finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og dens komplikasjoner

2) Å avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes

3) Å utvikle og iverksette målrettet og forbedret behandling av diabetes

 

ORGANISERING

Vi har samlet ekspertise innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium som vil bli lokalisert til det nye Barnesenteret ved Haukeland Universitetssjukehus. Med nær beliggenhet til Institutt for klinisk medisin, Bygg for biologiske basalfag, Laboratorieblokken og Sentralblokken ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus, vil dette kunne bli et kraftsenter innen klinisk, epidemiologisk og eksperimentell forskning. Jebsen-senteret er organisert i fem integrerte forskningsgrupper:

Gruppe for klinisk medisin (gruppeleder: prof. PÅL R NJØLSTAD) arbeider med å bedre klinisk karakterisering av diabetes og å analysere helseregistre og biobanker for å finne nye diabetesgener og risikofaktorer.

Gruppe for molekylær genetikk (gruppeleder: prof. ANDERS MOLVEN) bruker genetiske storskala-analyser på ulike pasientmaterialer og tester nye varianter i familier og registre.

Gruppe for biomarkører og funksjonelle studier (gruppeleder: prof. GUNNAR MELLGREN) analyserer biomarkører og proteinfunksjon i celle- og dyremodeller, og tester resultatene i store pasientmaterialer.  

Gruppe for kardiovaskulær sykdom og komplikasjoner (gruppeleder: prof. OTTAR NYGÅRD) har tilgang på materialer med høy datakvalitet innen hjertesykdommer og kardiovaskulære komplikasjoner og bruker disse for å finne nye biomarkører.

Gruppe for epidemiologi og biostatistikk (gruppeleder: prof. ROLV TERJE LIE) bruker Mor- og barnstudien, Medisinsk fødselsregister og HUNT-biobanken for å studere gener assosiert med overvekt og diabetes.

Gruppe for stamcelleforskning (gruppeleder: prof. Helge Ræder): Tillaging av voksne stamceller og deretter tillaging av bukspyttkjertel-celler for studier av diabetes og bukspyttkjertelsvikt.

 

Faglig styre

Faglig styre for KG Jebsen senter for Diabetesforskning består av: Prof. Leif Groop, Lund University; Prof. Peter Arner, Karolinska Institute og Prof. Karen Temple, University of Southampton

 

KONTAKT

Leder, professor Pål R. Njølstad (Pal.Njolstad@uib.no / 55 97 51 53)

Prosjektøkonom og koordinator Maria Holmaas (Maria.holmaas@uib.no/ 55 97 08 70 / 55 58 54 09)

Dekanus Nina Langeland (Nina.Langeland@mofa.uib.no / 55 58 20 87)

 

Oversikt over medlemmene av forskningsgruppen finnes her.

Les mer om MODY / genetisk testing.  Besøk vår Facebook side.