Hjem
Senter for Diabetesforskning
Om senteret

Mål og organisering

Diabetes rammer omtrent 5% av den norske befolkningen. Forekomsten øker epidemisk og sykdommen er alvorlig på grunn av dens mange komplikasjoner. Senter for Diabetesforskning er et tverrfaglig forskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer.

Neste
diabetesgruppen_2019_bw
Foto/ill.:
Jørgen Barth (UiB)
1/3
diabetesgruppen_2014
Foto/ill.:
Senter for Diabetesforskning (UiB)
2/3
diabetesgruppen_2012
Foto/ill.:
Senter for Diabetesforskning (UiB)
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Hovedmålet til Senter for Diabetesforskning er å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og videre til klinisk praksis, slik at diabetesbehandling kan skreddersys på individnivå. For å nå dette målet, arbeider senteret med å:

      1. Finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og diabeteskomplikasjoner
      2. Avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes
      3. Utvikle og fremme personbasert behandling av diabetes

Vi har samlet ekspertise innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium lokalisert ved Barne- og Ungdomssjukehuset, i nær beliggenhet til institutt for klinisk medisin, bygg for biologiske basalfag, laboratorieblokken og sentralblokken ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

Senter for Diabetesforskning er organisert i seks integrerte forskningsgrupper:

1. Gruppe for Klinisk Medisin (gruppeleder: Professor Pål R. Njølstad, MD PhD) arbeider med å bedre klinisk karakterisering av diabetes og å analysere helseregistre og biobanker for å finne nye diabetesgener og risikofaktorer.

2. Gruppe for Stamcelleforskning (gruppeleder: Professor Helge Ræder, PhD MD) fremstiller voksne stamceller og tillager bukspyttkjertelceller for studier av diabetes og bukspyttkjertelsvikt.

3. Gruppe for Celleskjebne (gruppeleder: Professor Simona Chera, PhD) arbeider med mekanismer for celleskjebne i sammenheng med regenerative strategier i biologiske systemer.

4. Gruppe for Molekylær Genetikk (gruppeleder: Professor Anders Molven, PhD) bruker genetiske storskala-analyser på ulike pasientmaterialer og tester nye genetiske varianter i familier og registre.

5. Gruppe for Årsaker og Mekanismer for Sykdom (gruppeleder: professor Stefan Johansson, PhD) benytter ulike fremgangsmetoder for å se på hvordan genetisk variasjon bidrar til sykdom.

6. Gruppe for Diabetes Komplikasjoner (gruppeleder: Valeriya Lyssenko, MD PhD) undersøker de mange komplikasjonene som følger av diabetes.

Faglig styre for Senter for Diabetesforskning består av Professor Leif Groop (Lund Universitet), Professor Peter Arner (Karolinska Institutet) og Professor Karen Temple (University of Southampton).

Les mer om MODY og genetisk testing her og besøk gjerne vår Facebook-side her