Hjem
Senter for Diabetesforskning

STAMCELLE GRUPPE

En ny gruppe for stamcelleforskning ble nylig etablert på KG Jebsen senter for Diabetesforskning.

Innhold

Stamcelleforskningen er ledet av Prof. Helge Ræder. Han har etablert en human cellemodell for diabetes basert på hudceller fra MODY-pasienter hvor hudcellene er omdannet til voksne stamceller (såkalte hiPSCs) som for tiden omdannes videre til insulin-produserende beta-celler gjennom en rekke forstadier som rekapitulerer den embryologiske utviklingen av beta-cellene.

Forskningens hovedmål er å studere disse forstadiene til beta-celler for å se hvilke signalveier og regulatoriske forhold som spiller en vesentlig rolle for utvikling av diabetes. Det benyttes både cellebiologiske metoder, proteomikk-metoder (kvantitativ proteomikk med TMT-farging av proteinene, målrettet proteomikk ved SRM og ulike anrikningsmetoder for å se på effekter av post-translasjonelle modifikasjoner), genom-metoder og epigenom-metoder inkludert miRNA-profilering.

Kompetanse i gruppen omfatter klinisk oppfølging av pasienter, stamcellebiologi, proteomikk og bioinformatikk.

Gruppeleder: Helge Ræder

Les mer om stamcelleaktivitetene på gruppens BLOGG.

  ksterne samarbeidspartnere

  • Rohit Kulkarni, Joslin Diabetes Center, Boston, US
  • Marco Metzger, Frauenhofer Institute, Wurzburg, Germany
  • Beate Heissig, Tokyo University, Japan
  • Adrian Teo, NTU, Singapore
  • Pedro Herrera, Univeristy of Geneva, Switzerland
  • Hanne Scholz, UiOBerit Strand, NTNU

  Infrastruktur

  Stem cell lab in BUS1, 6. floor,Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen, Norway

  Avansert utstyr

  • Stem cell lab with Amaxa Nucleofector for electroporation
  • QIAxcel Advanced System