Hjem
Senter for diabetesforskning
Forskningsgrupper

Ræder-gruppen

Forskningens hovedmål er å forstå mekanismene bak hormonsykdommene bedre for å bedre fremtidens persontilpassede diagnostikk og behandling (regenerativ medisin) av disse tilstandene.

Hovedinnhold

Gruppeleder: Helge Ræder

For å nå målene studerer vi pasientregistre og pasient-avledede stamceller og vi dirigerer stamcellene til å bli modellsystemer for hormonsykdommer, for eksempel diabetes eller sykdommer som rammer kjønnsceller (eggstokkceller og testikkelceller), binyrebarkceller og øvrige celletyper som er involvert i endokrine systemer. Dette gjør oss i stand til å forstå bade normalutviklingen og sykdomsutviklingen bedre.

Det benyttes både registerstudier, cellebiologiske metoder (immunfluorescens), proteomikk-metoder, transkripsjonsanalyser (mRNA), genomikk-metoder og epigenom-metoder, inkludert miRNA-profilering, både på enkeltcellenivå og vevsnivå, samt bioinformatiske analyser.

Vi har så langt etablert og publisert resultater fra studier av humane cellemodeller for diabetes basert på hudceller fra diabetespasienter (MODY-pasienter) og vi prøver nå å etablere metoder for pasienter med monogene årsaker til usikker somatisk kjønnsutvikling (disorders of sexual development). Forskningslederen koordinerer også en flerregional behandlingstjeneste for pasienter med usikker somatisk kjønnsutvikling. Vi samarbeider med forskere i USA og Sveits.

Les mer på gruppens hemmeside her

  Samarbeidspartnere

  • Adrian Teo, Nanyang Technological University, Singapore
  • Beate Heissig, Tokyo University, Japan
  • Berit Strand, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norge
  • Hanne Scholz, Universitetet i Oslo (UiO), Norge
  • Marco Metzger, Frauenhofer Institute, Tyskland
  • Pedro Herrera, University of Geneva, Sveits
  • Rohit Kulkarni, Joslin Diabetes Center, Boston, USA

  Siste publikasjoner

  • 2020
   • Legoy TA, Vethe H, Abadpour S, Strand BL, Scholz H, Paulo JA, Raeder H, Ghila L, Chera S: Encapsulation boosts islet-cell signature in differentiating human induced pluripotent stem cells via integrin signalling. Sci Rep 2020;10:414
  • 2019
   • Furuyama, K., S. Chera, L. van Gurp, D. Oropeza, L. Ghila, N. Damond, H. Vethe, J. A. Paulo, A. M. Joosten, T. Berney, D. Bosco, C. Dorrell, M. Grompe, Raeder, B. O. Roep, F. Thorel and P. L. Herrera (2019). “Diabetes relief in mice by glucose-sensing insulin-secreting human alpha-cells.” Nature 567(7746): 43-48.
   • Ng NHJ, Jasmen JB, Lim CS, Lau HH, Krishnan VG, Kadiwala J, Kulkarni RN, Raeder H, Vallier L, Hoon S, Teo AKK: HNF4A Haploinsufficiency in MODY1 Abrogates Liver and Pancreas Differentiation from Patient-Derived Induced Pluripotent Stem Cells. iScience 2019;16:192-205
   • Vethe H, Ghila L, Berle M, Hoareau L, Haaland OA, Scholz H, Paulo JA, Chera S, Raeder H: The Effect of Wnt Pathway Modulators on Human iPSC-Derived Pancreatic Beta Cell Maturation. Front Endocrinol (Lausanne) 2019;10:293
   • Bjørlykke Y, Søviknes AM, Hoareau L, Vethe H, Mathisen AF, Chera S, Vaudel M, Ghila L and Ræder H. Reprogrammed cells display distinct proteomic signatures associated with colony morphology variability”. Stem Cells Int 2019;2019:8036035
   • Legoy TA, Ghila L, Vethe H, Abadpour S, Mathisen AF, Paulo JA, Scholz H, Raeder H, Chera S: In vivo hyperglycaemia exposure elicits distinct period-dependent effects on human pancreatic progenitor differentiation, conveyed by oxidative stress. Acta Physiol (Oxf) 2019:e13433
   • Loo LSW, Vethe H, Soetedjo AAP, Paulo JA, Jasmen J, Jackson N, Bjorlykke Y, Valdez IA, Vaudel M, Barsnes H, Gygi SP, Raeder H, Teo AKK, Kulkarni RN: Dynamic proteome profiling of human pluripotent stem cell-derived pancreatic progenitors. Stem Cells 2019
  • 2018
   • The role of the carboxyl ester lipase (CEL) gene in pancreatic disease. Johansson BB, Fjeld K, El Jellas K, Gravdal A, Dalva M, Tjora E, Ræder H, Kulkarni RN, Johansson S, Njølstad PR, Molven A. Pancreatology. 2018 Jan;18(1):12-19 Epub 2017 Dec 5. Review. doi: 10.1016/j.pan.2017.12.001. PMID: 29233499
   • Springboard to an academic career-A national medical student research program. Jacobsen GW, Ræder H, Stien MH, Munthe LA, Skogen V. PLoS One. 2018 Apr 30;13(4):e0195527. doi: 10.1371/journal.pone.0195527. PMID: 29708980
  • 2017
   • Probing the missing mature β-cell proteomic landscape in differentiating patient iPSC-derived cells. Vethe H, Bjørlykke Y, Ghila LM, Paulo JA, Scholz H, Gygi SP, Chera S, Ræder H. Scientific Reports. 2017 Jul 6;7(1):4780. doi: 10.1038/s41598-017-04979-w. PMID: 28684784
   • Anatomy and evolution of database search engines — a central component of mass spectrometry based proteomic workflows. Verheggen K, Raeder H, Berven FS, Martens L, Barsnes H, Vaudel M. Mass Spectrom Rev. 2017 Sep 13. doi: 10.1002/mas.21543
   • The role of the carboxyl ester lipase (CEL) gene in pancreatic disease. Johansson BB, Fjeld K, El Jellas K, Gravdal A, Dalva M, Tjora E, Ræder H, Kulkarni RN, Johansson S, Njølstad PR, Molven A. Pancreatology. 2017 Dec 5. pii: S1424-3903(17)30890-6. doi: 10.1016/j.pan.2017.12.001