Hjem
Senter for Diabetesforskning

STAMCELLE GRUPPE

Stamcelleforskningen er ledet av Prof. Helge Ræder.

Forskningens hovedmål er forstå mekanismene bak hormonsykdommene bedre for å bedre framtidens persontilpassede diagnostikk og behandling  (regenerativ medisin) av disse tilstandene.

For å oppnå dette studerer vi pasientregistre  og pasient-avledede stamceller og vi dirigerer stamcellene til å bli modellsystemer for hormonsydommer, feks. diabetes eller sykdommer som rammer kjønnsceller (eggstokkceller og testikkelceller), binyrebarkceller og øvrige celletyper som er involvert i endokrine sykdommer.

Dette gjør oss i stand til å forstå både normalutviklingen og sykdomsutviklingen bedre.

Det benyttes både registerstudier, cellebiologiske metoder (immunfluorecens), proteomikk-metoder, transkripsjonsanalyser (mRNA), genomikk-metoder og epigenom-metoder inkludert miRNA-profilering, både på enkeltcellenivå og på vevsnivå, samt bioinformatiske analyser.

Vi har så langt etablert og publisert resultater fra studier av humane cellemodeller for diabetes basert på hudceller fra diabetespasienter (MODY-pasienter)  og vi prøver nå å etablere modeller for pasienter med monogene årsaker til usikker somatisk kjønnsutvikling (disorders of sexual development). Forskningslederen koordinerer også en flerregional behandlingstjeneste for pasienter med l usikker somatisk kjønnsutvikling. Vi samarbeider med forskere i USA og Sveits. 

  ksterne samarbeidspartnere

  • Rohit Kulkarni, Joslin Diabetes Center, Boston, US
  • Marco Metzger, Frauenhofer Institute, Wurzburg, Germany
  • Beate Heissig, Tokyo University, Japan
  • Adrian Teo, NTU, Singapore
  • Pedro Herrera, Univeristy of Geneva, Switzerland
  • Hanne Scholz, UiOBerit Strand, NTNU

  Infrastruktur

  Stem cell lab in BUS1, 6. floor,Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen, Norway

  Avansert utstyr

  • Stem cell lab with Amaxa Nucleofector for electroporation
  • QIAxcel Advanced System