Hjem
Senter for Diabetesforskning

Doktorgrad til Elin Strand

Effekt av fettsyrer i dietten ved hjerte- og karsykdom

Elin Strand disputerte onsdag 26. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Bioactive fatty acids and coronary heart disease - Mechanisms and clinical effects of dietary fatty acids”.

Et kosthold med høyt inntak av omega-3-fettsyrer har generelt vært anbefalt i forebyggingen av hjerte- og karsykdommer. En spesielt gunstig effekt er foreslått hos pasienter med forstyrrelser i omsetningen av glukose. I kroppen påvirker fettsyrer, inkludert omega-3, en rekke viktige gener.

Hovedfokuset i dette arbeidet var å studere om samlet inntak av omega-3 i kosten, og gjennom tilskudd, påvirker risiko for hjerteinfarkt blant pasienter med stabil angina pectoris. Kostvanene ble kartlagt gjennom egenutfylte spørreskjemaer. En dyremodell ble benyttet for å studere mekanismene.

Avhandlingen viste ingen klar sammenheng mellom inntak av omega-3, eller fisk, og risiko for hjerteinfarkt når de 2412 pasientene ble studert under ett. Gjennom sub-gruppeanalyser viser imidlertid Strand at et høyt inntak av omega-3 beskytter mot hjerteinfarkt hos pasienter med diabetes, men har motsatt effekt, og øker risikoen, blant pasienter med normalt, lavt blodsukker.

I en rottestudie ble effektene av omega-3 sammenliknet med effektene av den kunstige fettsyren tetradecylthioacetic acid (TTA). Overraskende førte TTA til en betydelig opphopning av omega-3 fettsyrer i hjertet, sammenlignet med lever.

Funnene til Strand kan være viktige for å kartlegge hvem som kan ha nytte, eller ulempe, av et høyt omega-3-inntak og understreker behovet for individuelle kostanbefalinger. Resultatene gir en indikasjon på hvilke mekanismer som påvirkes og danner grunnlaget for videre arbeid i forskningsgruppen.

Personalia:
Elin Strand er født i 1975 og vokste opp i Ålesund. Hun er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Ålesund i 1999, og har siden fullført en mastergrad i human cellebiologi ved Universitetet i Bergen (UiB), i 2006. Strand har jobbet som bioingeniør og avdelingsingeniør ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 1999-2007. Siden 2007 har hun vært stipendiat, tilknyttet seksjon for kardiologi og seksjon for medisinsk biokjemi ved UiB, under veiledning av professorene Ottar Nygård og Rolf Kristian Berge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.06.2013, kl. 09.00. Oppgitt emne: "Omega-3 fettsyrer - er det egentlig sunt?"
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.06.2013, kl. 10.30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Elin Strand, tlf. 957 73 587, epost: Elin.Strand@med.uib.no