Hjem
Senter for Diabetesforskning

Konferanser

Forskere i gruppen drar på konferanser verden rundt for å presentere sin forskning enten i form av foredrag eller posterpresentasjoner. I mai 2015 arrangerte vi en liten internasjonal konferanse i Bergen.

Posterpresentasjon
Monica Dalva presenterer Poster på EASD 2014.

I 2015 er vi å treffe på EASD og ADA + mange flere..