Hjem
Senter for Diabetesforskning

Masterstudenter

KG Jebsen senter for diabetesforskning er engasjert i utdanning og opplæring av masterstudenter og medisinstudenter.

Forskningssenteret og dets forskere er engasjert i oppfølging masterstudenter innenfor molekylærbiologi, medisinsk biologi, klinisk ernæring og farmasi programmene ved UiB (både teoretisk og praktisk undervisning). De er også ansvarlig for å føre tilsyn forskerlinjestudenter fra medisinstudiet, UiB. En av våre professorer (Helge Ræder) har en deltidsstilling med fokus på å utvikle forskerlinjeprogrammet for medisinerstudentene ved falultetet. Utvekslingsstudenter (ERASMUS-programmet) har også blitt trent for en kortere periode ved vårt senter. Flere av våre tidligere masterstudenter og deres prosjekter har tiltrukket finansiering som har tillatt dem å fortsette som doktorgrader ved senteret.