Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyhet

Strategiske satsningsområder i Helse Vest

Nye stillinger vil bli utlyst innenfor Diabetes- og stamcelleforskning da dette er nye strategiske satsningsområder i Helse Vest. KG Jebsen senter for diabetesforskning er sentral aktør på begge områder.

Nodesamarbeid
Nodesamarbeid

Hovedinnhold

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitetene i Bergen og Stavanger har gjort vedtak om fem nye strategiske satsningsområder. Diabetes er et av disse. Satsingens navn er Persontilpasset medisin for barn og voksne med diabetes - PERSON-MED-DIA og skal ledes av professorene Pål R. Njølstad og Gunnar Mellgren.

Gruppe for Stamcelleforskning ved KG Jebsen Senter for diabetesforskning har også fått flerårige forskningsmidler for prosjektet Regulerende mekanismer i en human stamcellemodell for diabetes. Dette skal gå over tre år og ledes av professor Helge Ræder.

 

Stamcellegruppen er i tillegg deltaker i Bergen Stamcellekonsortium (BSCC). Stamcelleforskning er også blant de fem strategiske satsningsområdene til Helse Vest.