Hjem
Senter for Diabetesforskning
Ny kollega

Ny forsker: Harald Barsnes

Vi ønsker Harald Barsnes velkommen til KG Jebsen senter for Diabetesforskning. Han begynte å jobbe i node 6 - gruppe for stamcelleforskning i desember.

Hovedinnhold

Barsnes disputerte i 2010. Han har siden vært post-doktor ved Proteomikk-enheten ved UiB (PROBE). Han er nå ansatt som Forsker i Professor Helge Ræder´s forskningsnode (stamcelleforskning) i KG Jebsen Senter for Diabetesforskning ved Institutt for Klinisk Medisin K2, UiB. Harald Barsnes har så langt ledet utviklingen av et ungt fagfelt som knytter bioinformatikk-analyser til proteomikk. Dette er storskala-analyse av proteiner med massespektrometri som genererer store datamengder.

I en tid hvor teknologien genererer svært store datamengder, settes det tilsvarende store krav til at den påfølgende dataanalysen sorterer de relevante signalene fra irrelevant bakgrunns-støy. Barsnes har jobbet med slik avansert signalanalyse som vil kunne identifisere for eksempel nye kliniske biomarkører og bidra til utviklingen av skreddersydd medisin (personalized medicine).

Barsnes er også fast foredragsholder ved EBI (European Bioinformatics Institute)´s Senter for Proteomikk og Bioinformatikk ved Hinxton i Oxford, UK. Ved UiB leder han et årlig nasjonalt kurs i bioinformatikk ved Proteomikk-enheten. Barsnes' fokus i Stamcellenoden blir å lede arbeidet knyttet til de bioinformatiske analysene som er aktuelle ved karakterisering av stamceller og celler avledet av disse stamcellene.