Hjem
Senter for Diabetesforskning
Ny kollega

Ny amanuensis og forsker: Simona Chera

Vi ønsker Simona Chera velkommen til KG Jebsen senter for Diabetesforskning. Hun begynte å jobbe i node 6 - gruppe for stamcelleforskning i mars 2015.

Hovedinnhold

Simona tok sin doktorgrad i biologi ved Universitetet i Geneve i 2008 i laboratoriet til Professor Brigitte Galliot der hun jobbet med genetiske kontrollmekanismer for cellulær remodellering i Hydra. Etter fullført doktorgrad var hun postdoktor i laboratoriet til Prof Pedro Herrera ved Universitetet i Geneve. I denne perioden jobbet hun med pankreatisk betacelle-regenerasjon og celleplastisitet og var en sentral medforfatter på to artikler i Nature relatert til omdannelse (transdifferensiering) av alfaceller til insulinproduserende betaceller og deltaceller til  insulinproduserende celler.

Simona er nå ansatt som førsteamanuensis på Klinisk insitutt 2 og som forsker i Stamcellenoden i KG Jebsen Senter for Diabetesforskning. Nylig fikk hun 5 millioner danske kroner i støtte fra Novo Nordisk Foundation Excellence Project 2015 og samme beløp fra Norges forskningsfond.

Simona jobber nå med karakterisering av humane induserte pluripotente stamceller og og pankreas-celler som er avledet fra disse.