Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyhet

Genmutasjon hos mus kan bli nyttig for videre diabetes2-forskning

Marie H. Solheim har gjort nye funn om en genmutasjon som eksisterer i en norsk familie med diabetes. Det er en del fellestrekk med diabetes type 2 hos denne familien. Funnet av denne mutasjonen kan derfor bli nyttig i diabetes2-forskningen.

Marie H. Solheim presenterte sine funn på Diabeteskongressen EASD under tittelen Impaired PI 3-kinase signalling in a mouse model of SHORT syndrome.

Dagens Medisin tok opp saken den 15.09.15.