Hjem
Senter for Diabetesforskning

EASD 2015

Marie H. Solheim og Bente B. Johansson hadde viktige presentasjoner på EASD konferansen 2015.

Bente snakket om viktigheten av å teste for sjeldne genvarianter ved diabetes 1.

Marie snakket om ny retning for diabetes2-forskningen grunnet nye funn om norsk familie med genmutasjon.