Hjem
Senter for Diabetesforskning
Ny kollega

Ny masterstudent: Constantin Berger

Vi ønsker Constantin velkommen som ny master-/utvekslingstudent på KG Jebsen senter for Diabetesforskning. Nå er han allerede ferdig hos oss. Ny artikkel - om hvordan han har hatt det og hva han har oppnådd kommer.

Hovedinnhold

Constantin Berger fikk sin bachelorgrad i Julius-Maximilians Universitity i Würzburg, Tyskland, der han arbeidet med differensiering av Mesc til tarmen celler (tittel: «Tidsavhengig karakterisering av tarmen celler avledet fra murine embryonale stamceller in vitro").

Foreløpig Constantin er registrert til masterstudiet "Biomedical Science" på Julius-Maximilians Universitity i Würzburg (forfall september 2016). Han har sluttet node 6 (gruppen av Helge Ræder) for et internship å samle erfaring innen IPSC omprogrammering og regissert bukspyttkjertelen in vitro differensiering. Ved å teste ulike eksperimentelle forhold Costantin tar sikte på å etablere en optimalisert protokoll for bukspyttkjertel differensiering av IPSC celler generert fra fibroblaster av MODY pasienter.

I denne forbindelse er han samarbeider med gruppen av Prof. Kamal Mustafa (Institutt for klinisk odontologi, UiB) hvor han kommer til å utføre 3D differensierings eksperimenter under dynamiske kultur ved hjelp av en bioreaktor. Videre er arbeidet med Constantin støttet av Fraunhofer Institute i Wuerzburg, som gir en i huset produsert acellularised tarmen stillas (SISmuc / SISser) for differensiering formål.

Constantin skal være i Bergen til slutten av oktober 2015.