Hjem
Senter for Diabetesforskning
Nyhet

Ny masterstudent: Magdalena Keindl

Vi ønsker Magdalena velkommen som ny masterstudent på KG Jebsen senter for Diabetesforskning. Magdalena begynte på sin masteroppgave i juni. Lise Bjørkhaug Gundersen er veileder.

Magda

Magdalena Keindl fikk sin bachelorgrad ved University of Applied Sciences i Wien, Østerrike. I bacheloroppgaven studerte hun celle-celle kommunikasjon ved Institutt for Molekylær Biovitenskap (IMB) i Brisbane, Australia (tittel: «RRole of p0071 in junctional Rho GTPase signaling").

Etter bacheloroppgaver jobbet hun som forskningsassistent ved Christian Doppler Laboratory for Cardio-Metabolsk Immunterapi i Wien. Der ble hun introdusert til fedme og diabetes forskning ved å analysere prøver fra ekstremt overvektige pasienter før og etter fedmekirurgi.

Mens hun jobbet ved Christian Doppler Laboratory fortsatte Magda sin utdannelse innenfor Molekylær medisin ved Universitetet i Wien. I juni 2015 begynte hun som Erasmus-student Ved KG Jebsen senter under veiledning av Lise Bjørkhaug Gundersen. I masteroppgaven vil hun fokusere på karakterisering av tunnel nanorør (tunneling nano tubes,TNTs) som er en form for cellekommunikasjon mellom insulinsegregerende betaceller.

Magdalena planlegger å bli i Bergen til slutten av februar 2016.