Hjem
Senter for Diabetesforskning
Ny kollega

Ny stipendiat: Miriam Gjerdevik

Vi ønsker Miriam Gjerdevik velkommen som stipendiat ved KG Jebsen senter for Diabetesforskning

Hovedinnhold

Miriam Gjerdevik tok sin mastergrad i matematisk statistikk ved UiB høsten 2012. Hun har siden arbeidet på Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus og ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Miriam startet som stipendiat 1. november 2015. Tittelen på PhD-prosjektet hennes er «Genetic association methods for interactions between genetic, epigenetic and environmental factors in family-based biobank data». Hun skal utarbeide statistiske metoder for å se på blant annet gen-og-miljø-assosiasjoner, for deretter å nytte modellene på diabetesdata.

Mirjam er fortsatt tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin, men skal jobbe nært opp mot KG Jebsen senter for Diabetesforskning.

Veiledere er Håkon K. Gjessing, Rolv Terje Lie og Pål R. Njølstad.