Hjem

Center for Diabetes Mechanisms (DIA-MEC)

Hovedinnhold

diamec_cover

Klassifiseringen av diabetes er upresis, og det er manglende forståelse sykdomsmekanismer. På tross av store fremskritt, gjenstår mye arbeid for å overføre denne kunnskapen til forbedret diagnostisering og klinisk behandling.

Gjennom den unike kombinasjonen av verktøy, ekspertise, og ressurser - er målet til DIA-MEC å foreta en grundig kartlegging av det cellulære og molekylære grunnlaget for diabetes for å redefinere nåværende klassifikasjoner og dermed åpne opp for persontilpasset medisin i diabetesbehandling.

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

SFF-illustrasjon

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.